top of page

Zásady ochrany osobních údaju

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Sanit Care s.r.o. . IČ 09710540 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:Lohniského 901/7, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

Email: info@aano.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Jakub Vajner

II. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě aano.cz

Pro přístup k aano.cz zásadně nepožadujeme registraci – pokud se však účastníte některé z aktivit nebo služeb nabízených na adrese aano.cz, budeme shromažďovat osobní údaje, které k poskytování těchto služeb potřebujeme. Může se jednat například o:

 • Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu);

 • Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou adresu, poštovní adresu);

 • Popisné údaje (např. údaje o Vašich zájmech a preferencích, IP adresu).

Neshromažďujeme od Vás citlivé osobní údaje prostřednictvím bvv.cz.

III. Technické informace

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte na aano.cz, jiné stránky, které navštívíte na webu a který prohlížeč jste použili k zobrazení aano.cz

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. Shromažďujeme také další informace prostřednictvím aano.cz, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací "cookies". Další informace naleznete v našich zásadách cookies.

IV. Cookies

 1. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek nebo aplikací. Váš webový prohlížeč (například Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Google Chrome) pošle tyto cookies zpět na webovou stránku nebo aplikaci při každé následující návštěvě, aby Vás bylo možné rozpoznat a pamatovat si např. osobní údaje nebo uživatelské preference. Soubory cookies nepoškodí Váš systém. Můžete obnovit svůj prohlížeč tak, aby bylo možné odmítnout jakýkoli soubor cookie nebo abyste na odeslání souboru cookie byli upozorněni.
  Soubory cookies používáme pro správu systému, analýzu návštěvnosti našich webových stránek a zjišťování preferencí návštěvníků za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování služeb. To nám poskytuje informace o počtu a kategoriích návštěvníků různých částí našeho webu.
  Společnost Sanit Care s.r.o  tyto údaje nesdílí s třetími stranami. Naše soubory cookies neukládají údaje, jako je Vaše jméno nebo adresa, ale umožňují nám vidět Vaše chování na webu, což přispěje ke zlepšení Vaší uživatelské zkušenosti. Pokud však chcete omezit, zablokovat nebo odstranit soubory cookies z adresy aano.cz nebo jiné webové stránky, můžete k tomu použít Váš prohlížeč. Každý prohlížeč je jiný, a proto se podívejte do nabídky "Nápověda" konkrétního prohlížeče (nebo příručky mobilního telefonu), kde se dozvíte, jak změnit předvolby souborů cookies.

Jak ovládat soubory cookies

Existují různé způsoby, jak můžete ovládat a spravovat soubory cookie, které jsou podrobněji popsány níže. Nezapomeňte však, že všechna nastavení, která změníte, neovlivní pouze soubory cookies aano.cz. Tyto změny se budou vztahovat na všechny webové stránky, které navštívíte (pokud se nerozhodnete blokovat soubory cookies pouze z konkrétních webových stránek).

Správa souborů cookie v prohlížeči

Většina moderních prohlížečů Vám umožní:

 • Zjistit, jaké cookies máte a individuálně je odstranit;

 • Blokovat cookies třetích stran;

 • Blokovat cookies konkrétních webových stránek;

 • Blokovat odesílání všech souborů cookie;

 • Odstranit všechny soubory cookie po uzavření prohlížeče.

Měli byste si být vědomi, že pokud odstraníte soubory cookies, jakékoliv předvolby budou ztraceny. To zahrnuje také weby, kde jste se od souborů cookies odhlásili, protože to vyžaduje nastavení odhlášení cookies. Pokud soubory cookies zablokujete, mnoho webových stránek nebude fungovat správně a některé funkce na těchto webových stránkách nebudou fungovat vůbec.

Správa cookies pro analýzu

Je možné rovněž zrušit zaznamenávání aktivit v režimu anonymizovaného procházení v rámci webových stránek, které je prováděno soubory cookies pro analýzu. aano.cz používá službu Google Analytics a je na Vás, zdali se rozhodnete pro odhlášení svých souborů cookies na stránce pro odhlášení služby Google Analytics. Vezměte prosím na vědomí, že budete přesměrováni na webový server společnosti Google Analytics, aby zde mohl být vygenerován cookie "ne díky", který zastaví další soubory cookie nastavené těmito třetími stranami.

Další informace o cookies a o tom, jak je spravovat

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a jak je spravovat, navštivte stránku google.com *

* Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme být zodpovědní za obsah externích webových stránek.

IV. Zasílání obchodních sdělení

 1. Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, poštovní adresa) za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletter, informace a nabídky). Obchodní sdělení zasíláme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pouze s Vaším předchozím souhlasem. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 2. Pokud jste naším zákazníkem, můžeme Vám obchodní sdělení zasílat bez předchozího souhlasu. V takovém případě máte možnost další zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout.

V. Osobní údaje shromažďované společností mimo webové stránky

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být zájemce o službu, zákazník, náš dodavatel, nebo uchazeč o zaměstnání. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

 • Mohli s Vámi uzavřít smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi;

 • Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální;

 • Zajistili ochranu majetku naší společnosti.

K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 • Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám;

 • Plnění zákonných povinností, kterým podléháme;

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů;

 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné, a ochranu majetku společnosti.

VI. Práva související se zpracováním osobních údajů

Vaše práva
Máte právo požadovat:
 • Přístup k osobním údajům;
 • Aktualizovat nebo opravovat své údaje;
 • Předání Vašich osobních údajů jinému správci;
 • Odhlásit odběr dalších informací od společnosti;
 • Požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny;
 • Případně vznést námitku vůči zpracování.
a to zasláním e-mailu na info@aano.cz Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.
Pokud byste se v budoucnu rozhodli od nás nepřijímat propagační nebo marketingové e-maily, můžete nám to sdělit zasláním e-mailu na info@aano.cz s uvedením e-mailové adresy, kterou si přejete odstranit z našeho mailing listu. Nicméně, Vaše volba nepřijímat propagační a marketingové e-maily nám nebrání v komunikaci – e-mailem nebo jinak – ve věcech Vašeho stávajícího vztahu s námi.
Společnost Sanit Care, a.s. bude v souladu s právními předpisy příslušná práva realizovat také s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

VII. Sdílení osobních údajů

Principy pro sdílení osobních údajů
Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.
Můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi nebo jednotlivci, abychom se zabývali Vaší žádostí nebo jinak provozovali tuto webovou stránku nebo naše obchodní aktivity. Takovým společnostem můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům v našem zastoupení v souvislosti s těmito účely.
Pro zkvalitnění služeb můžeme sdílet kontaktní údaje vystavovatelů či jejich zástupců (jméno, příjmení, telefon, e-mail) s našimi partnery. Výčet těchto partnerů je uveden v následující kapitole
Přehled partnerů, s kterými sdílíme kontaktní údaje

VIII. Přenos údajů mimo Českou republiku

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

IX. Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

X. Kontaktujte nás

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu info@aano.cz

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

XI. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

Naposledy změněno: 20. 4. 2024

bottom of page