top of page

Obchodní podmínky

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na akce organizované společností Sanit Care s.r.o., IČO: 09710540, se sídlem Pikovická 206/11, Braník, 147 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339669(dále jen „provozovatel“) a případně společností, která spolupracuje s provozovatelem, a to prostřednictvím internetového obchodu

vstupenky.aano.cz provozovaného provozovatelem a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.2.2024.

PRODEJ VSTUPENEK
Prodej vstupenek je realizovaný prostřednictvím internetového obchodu na stránkách aano.cz, který nabízí vstupenky výhradně formou tzv. E-Ticketu. E-Ticket je vstupenka, která má elektronickou podobu. Její platnost se ověřuje prostřednictvím unikátního kódu, kterým se majitel vstupenky identifikuje při vstupu na danou akci. Vstupenka neumožňuje vstup na akci, slouží výhradně na obdržení tzv. vstupního náramku, který obdrží majitel platné vstupenky při vstupu na akci.

VSTUPNÍ NÁRAMEK
Na základě platného kódu vstupenky obdrží majitel vstupenky tzv. vstupní náramek, který mu umožní vstup na akci. Vstupní náramek je nepřenosný, platný výhradně na jednu akci a umožňuje vstup pouze jedné osobě.

CENY A POPLATKY
Cena vstupenky se uvádí v českých korunách („Kč“) včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Cena vstupenky uvedená při online prodeji je konečná. O aktuálních cenách vstupenek rozhoduje provozovatel.

PLATBA
Vstupenky je možné zakoupit:
Vstupenky je možné zaplatit pomocí payU.

DORUČENÍ VSTUPENKY
Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Její doručení probíhá pouze elektronickou formou, a to následujícím způsobem:
Elektronickou poštou na adresu, kterou zákazník vyplnil během rezervace. Tato forma doručení je povinná.

PROVOZOVATEL
Provozovatelem tohoto e-obchodu a současně stranou označenou jako prodávající a současně pořadatelem je společnost:
Sanit Care s.r.o.
Pikovická 206/11,Braník,
147 00 Praha
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339669
IČO: 09710540
DIČ: CZ09710540
E-mail: info@aano.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak.
V případě, že konkrétní akce podléhá individuálním storno podmínkám, které umožňují vrácení vstupného, bude v případě splnění těchto podmínek majiteli vstupenky vstupné
vráceno, avšak jeho výška bude ponížená o transakční poplatek. Vrácení vstupného je možné výhradně prostřednictvím bankovního převodu (zákazník musí poskytnout bankovní údaje).
Zakoupena vstupenka (E-Ticket) se nevyměňuje za vstupenku na jinou akci.
Provozovatel nenese zodpovědnost za vstupenky zakoupené mimo internetový obchod vstupenk aano.cz. Vstupné za takto zakoupenou vstupenku nebude ze strany provozovatele vráceno.
V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude zákazník, který provozovateli poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že je akce zrušená. Provozovatel nenese vůči zákazníkovi žádnou odpovědnost v případě, kdy nebude možné zákazníka prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout.
V případě zrušení akce ze strany pořadatele, bude provozovatel na žádost majitele vstupenky vracet vstupné výhradně do výšky zakoupené vstupenky, a to následujícím způsobem:
Bankovní převod (zákazník musí poskytnout bankovní údaje).

bottom of page