top of page
austin-distel-rxpThOwuVgE-unsplash.jpg

AANO 2024

VELETRTH

VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

17.–18. října 2024

PROGRAM VELETRHU

Vážení návštěvníci, s nadšením očekáváme váš příchod na náš důležitý veletrh AAANO. Věříme, že pro vás připravíme inspirativní a přínosný program, který vám pomůže rozvíjet vaše aktivity a navázat cenné kontakty. Naším cílem je poskytnout vám prostor k setkání, výměně zkušeností a objevení nových příležitostí, které vám mohou pomoci posouvat vaše organizace či projekty dál. Těšíme se, že během dvou dnů veletrhu navážete mnoho užitečných konexí a odnesete si spoustu cenných poznatků. Přijďte načerpat energii, inspiraci a impuls pro svou další práci!

Zahájení veletrhu

Veletrh AAANO bude zahájen slavnostním ceremoniálem za účasti předních představitelů asociací a neziskových organizací. Během zahájení budou představeny hlavní cíle a témata letošního ročníku, která reflektují aktuální dění a priority v neziskovém sektoru. Účastníci se mohou těšit na inspirativní projevy a hudební či taneční vystoupení, jež navodí sváteční náladu a dodají akci slavnostní ráz.

Tématické sekce

Během dvoudenního programu budou probíhat odborné panelové diskuse a workshopy rozdělené do několika tematických sekcí. Účastníci si budou moci vybrat z široké nabídky témat, jako jsou fundraising, dobrovolnictví, komunikace v neziskovkách, společenská odpovědnost firem či příklady dobré praxe. Zkušení moderátoři a lektoři zajistí, aby diskuze byly interaktivní a přínosné pro všechny zúčastněné.

Networkingové aktivity

Kromě odborného programu nebudou chybět ani příležitosti k neformálnímu networkingu a navazování nových kontaktů. Organizátoři připravili kávové pauzy, rauty a společenské večery, kde se budou moci účastníci vzájemně poznávat, sdílet své zkušenosti a navazovat potenciální spolupráce. Tato neformální setkání jsou nedílnou součástí veletrhu a umožňují rozvíjet cenné vztahy v rámci neziskového sektoru

rear-view-of-audience-in-the-conference-hall-or-se-2024-02-23-05-03-55-utc.jpg

Proč se zúčastnit
?

Jedinečná příležitost pro networking

Veletrh AANO poskytuje jedinečnou platformu pro výměnu zkušeností, navázání nových kontaktů a prohloubení profesních vazeb v neziskovém sektoru. Bez ohledu na to, zda jste zástupci neziskových organizací, firemní filantropové nebo potenciální dobrovolníci.

Přehled o dění v neziskovém sektoru

Získáte přehled o aktuálním dění, trendech a inovacích v neziskovém sektoru. Objevíte nejnovější projekty, osvědčené postupy a strategie, které můžete aplikovat ve své organizaci, poskytující vám cenné informace a nové perspektivy.

Inspirace a nové impulzy

Přítomnost zástupců z různých oblastí na veletrhu AAANO přinese nové pohledy a myšlenky. Zde budete moci sdílet nápady, diskutovat o výzvách a hledat inovativní řešení. Tato interaktivní atmosféra vám dodá spoustu inspirace a energie pro budoucí aktivity.

Odborné přednášky a workshopy

Na Veletrhu AAANO budou představeny vzdělávací instituce jako univerzity, odborné školy a výzkumná centra. Ty hrají klíčovou roli v rozvoji nových metod a teorií v neziskovém sektoru. Navštěvitelé získají přístup k nejnovějším poznatkům a inovativním přístupům.

bottom of page